JUDO

Judo (džúdó) je styl japonského bojového umění a zároveň velmi rozšířený úpolový sport. V překladu znamená jemná cesta. Hlavní myšlenkou je mít možnost volby, zda při úspěšně provedené obraně dojde k poranění útočníka, nebo pouze získání kontroly nad ním. Tím si uvědomí marnost svého počínání. Tyto principy vychází ze škol džúdžucu, které vyučovaly sebeobranu neozbrojeného člověka. Sebeobrana v té době řešila skutečné bojové situace, které vznikaly při boji muže proti muži. Jestliže jeden z bojovníků přišel v boji o svou zbraň, nastala situace, kdy musel bojovat o svůj život. Úspěšné provedení technik pak končilo smrtí útočníka nebo jeho destruktivním poškozením (zlomeniny končetin atd.).

JUDO a děti

Program klade důraz na prevenci násilí a zklidnění tím, že učí děti důležité lekce o komunikaci se svými vrstevníky a staršími lidmi.

Bojová umění jsou také skvělým způsobem, jak dostat děti do dobré kondice zábavným a bezpečným způsobem. Pomozte svým dětem získat správnou disciplínu, respekt a soustředění, které potřebují pomocí bojových umění!

Proč dát své dítě na judo?

  • judo podporuje všeobecný rozvoj dítěte
  • judo bylo organizací UNESCO doporučeno jako nejvhodnější sport pro děti
  • judo učí děti vzájemnému respektu a sebeovládání
  • harmonicky se během tréninku doplňuje složka fyzická a výchovná
  • judo učí děti trpělivosti a bojovnosti
  • děti se naučí vítězit i přijímat prohru
  • děti se naučí úctě k soupeři

    Lekce probíhá: Středa 18:30, Sobota 10:00