Cvičení děti 3-6 let

Cvičení děti 3-6 let

Kurz cvičení pro děti předškolního věku od 4 do 6 let je zaměřený na všestranný pohybový rozvoj dětí a utváření kladného vztahu ke zdravému pohybu. Děti se naučí cviky pro správné držení těla, hravou formou se děti protáhnou, odreagují a naučí cviky ke správnému psychomotorickému vývoji. Při cvičení využijeme různé pomůcky  velké míče, overbally, stepy, bosu, míčky a jiné.

Ideální období pro zapojení dítěte do zájmově zaměřené pohybové činnosti – výrazně se rozvíjí pohybová aktivita, dítě se osamostatňuje, učí se spolupracovat, hledá si kamarády. Každý kurz z naší nabídky je trochu jinak zaměřen, pro všechny je společné:

  • Důraz na všestranný pohybový rozvoj – pro děti v tomto věku je všestranné zaměření aktivit velice důležité, přetěžování některých svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit tělesný vývoj.
  • Gymnastická průprava – je základ pro jakékoliv další sporty.
  • Hravá forma – vycházíme z možností dětské pozornosti, často střídáme činnosti. Uvědomujeme si, že pro děti musí být cvičení především zábavná hra.
  • Cviky pro správné držení těla – vedeme děti k návyku správného držení těla, zařazujeme aktivity vhodné pro správný vývoj páteře.
  • Utváření kladného vztahu ke sportu – přejeme si, aby se sport stal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času, proto jim připravujeme vhodné příležitosti a snažíme se je náležitě je nadchnout

    Lekce probíhá: přerušeno – bude obnoveno dle zájmu klientů